Narodna Knjižnica i čitaonica

narodna knjižnica i čitaonica

Narodna knjižnica i čitaonica počela je s radom 1998. godine a dovršena je i opremljena uz financijsku potporu Ministarstva kulture.

Knjižni fond broji 10640 knjiga zahvaljujući namjenskim sredstvima za kupnju knjiga otkupu Ministarstva kulture kao i sredstvima Općine Jasenovac.

Knjižnica ima 225 korisnika.

Knjižnica je funkcionalno ustrojena na odjele, zbirke i službe.

Odjeli u knjižnici su: Odjel za odrasle, Dječji odjel i Multimedijski odjel.

 

Adresa

Narodna knjižnica i čitaonica Jasenovac

Trg kralja Petra Svačića 10.

44324 Jasenovac

 

Telefon

044/672-365

E-mail: knjiznicajasenovac@gmail.com

 

 

Radno vrijeme za korisnike

PONEDJELJAK – PETAK

8:00 – 15:00 sati.

Zakon o Knjiznicama i knjiznicnoj djelatnosti 2019

Upis u Sudski Registar o osnivanju Knjižnice 1998.

Statut Narodne knjižnice i čitaonice Jasenovac

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o ustrojstvu

Plan i Programa rada NKČ Jasenovac za 2019. godinu

IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU KNJIŽNICE 2019.

Narodna knjižnica i čitaonica Jasenovac- financijska izvješća za 2019.godinu

IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU KNJIŽNICE 2018.

Narodna knjižnica i čitaonica Jasenovac- financijska izvješća za 2018.godinu 

IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU KNJIŽNICE 2017.

Izjava o Pristupačnosti NKČ Jasenovac