Javni poziv udrugama s područja Općine Jasenovac

Javni poziv za predlaganje programa i projekta za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Općine Jasenovac provoditi udruge u 2019. godini.

 

Dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jasenovac ili na telefon 044/672-005.

 

Javni natječaj

Pravilnik o financiranju udruga

Prijavnica-obrazac

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja