Mjera 7.4.1.Rekonstrukcija zgrade Vatrogasnog doma sa spremištem u Jasenovcu i gornjeg kata za potrebe lokalnog stanovništva

Mjera 7.4.1.Rekonstrukcija zgrade Vatrogasnog doma sa spremištem u Jasenovcu i gornjeg kata za potrebe lokalnog stanovništva

 

Općina Jasenovac  kandidirala je projekt rekonstrukcije zgrade vatrogasnog doma sa spremištem u Jasenovcu za potrebe Dobrovoljnog vatrogasnog društva u prizemlju i gornjeg kata zgrade za potrebe lokalnog stanovništva  na Mjeru 7.4.1. iz Programa Ruralnog razvoja RH za razdoblje  2014.-2020. financiran iz fondova EU.

Ovih dana stigla je Odluka od Agencije za plaćanja  u poljoprivredi,  ribarstvu i ruralnom razvoju da je projekt pozitivno ocijenjen ,ostvario je 80 bodova i intenzitet potpore  u visini 100 % potpore kako je navedeno u Zahtjevu.

 

Procijenjena vrijednost potpore iznosi 5.014.050,00 HRK, obuhvaća kompletnu rekonstrukciju, grijanje i  opremanje zgrade . Nacrti buduće zgrade  nalaze se u prilogu.