I. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPĆINE JASENOVAC

Izvješće o ponovljenoj Javnoj raspravi

Dokument u prilogu ispod.

IZVJEE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI