Odluka o odabiru i sufinanciranju programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Jasenovac za 2020. godinu