NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA ZA OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE

Sukladno članku 11. Zakona  o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine, broj: 25/13), Općina Jasenovac objavljuje Nacrt  prijedloga Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade

Pravna osnova za donošenje Odluke je: Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18).

Zainteresirani građani mogu u roku od 30 dana od dana objave na web stranici staviti svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga odluke na adresu: Općina Jasenovac, Trg kralja Petra Svačića 19, 44324 Jasenovac ili na mali adresu: opcina_jasenovac@net.hr

 

Obrazac Sudjelovanja Javnosti U Internetskom Savjetovanju O Nacrtu Prijedloga Odluke 1

ODLUKA O VRIJEDNOSTI BODA