ODLUKU o odabiru i sufinanciranju programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Jasenovac za 2019. godinu

ODLUKU o odabiru i sufinanciranju programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Jasenovac za 2019. godinu