Simora d.o.o predstavlja Javni poziv za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti