Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta.

O B A V I J E S T

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Jasenovac.

OBAVIJEST