Javni poziv u svezi pokretanja postupka evidentiranja komunalne infrastrukture groblja