OBJAVA NATJEČAJA ZA NABAVU RADOVA

CONTRACT TITLE: “INFRASTRUCTURE WORKS IN THE AGRO-INDUSTRIAL

 

ZONE JASENOVAC AND RECONSTRUCTION OF ACCESS ROAD”/

 

NAZIV UGOVORA:“IZVOĐENJE INFRASTRUKTURNIH RADOVA U POLJORIVREDNO-INDUSTRIJSKOJ ZONI JASENOVAC I REKONSTRUKCIJA PRISTUPNE CESTE”

 

Tender ref. no./ Ref. br. nabave: IPA 2007/HR/16IPO/001-040215 -JAS 14/12 WKS

 

Municipality of Jasenovac intends to award contract for infrastructure works in the Agro-industrial zone Jasenovac and reconstruction of access road for project “Completion of infrastructure and modernization of access road for new jobs in Jasenovac” with financial assistance from the IPA IIIC programme of the European Union. The tender dossier is available for inspection in Municipality of Jasenovac, Administrative department, Trg kralja Petra Svačića 19, 44324 Jasenovac, Sisak-Moslavina County, Republic of Croatia, workdays from 8 to 15 hours local time.

 

The deadline for submission of tenders is the 26th of June 2012 until 12 hours local time. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on http://www.opcina-jasenovac.hr/.  /

 

Općina Jasenovac želi ugovoriti izvođenje radova na dovršetku izgradnje infrastrukture u Poljoprivredno-industrijskoj zoni u Jasenovcu i rekonstrukciji pristupne ceste za projekt “Dovršetak izgradnje infrastrukture i modernizacija pristupne ceste za otvaranje novih radnih mjesta u Jasenovcu“ uz financijsku pomoć IPA IIIC programa Europske unije. Natječajna dokumentacija dostupna je za preuzimanje u Općini Jasenovac, Jedinstveni upravni odjel, Trg kralja Petra Svačića 19, 44324 Jasenovac, Sisačko-moslavačka županija, Republika Hrvatska,  radnim danom od 8 do 15 sati po lokalnom vremenu.

 

Rok za podnošenje ponuda je 26.06.2012. godine do12,00 sati po lokalnom vremenu.

 

Eventualne dodatne informacije, te pojašnjenja/pitanja biti će objavljena na http://www.opcina-jasenovac.hr/.

 

Dokumenti

OBJAVA NATJEČAJA ZA NABAVU RADOVA

0.07 mb

Questions and answers

0.07 mb