Održan početni sastanak vezano uz provedbu projekta IPA IIIC

Dana 03. ožujka 2012. godine s početkom u 9,45 sati u Općinskoj vijećnici Općine Jasenovac održan je početni sastanak predstavnika Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje i Općine Jasenovac kao ugovorenog korisnika, vezano uz provedbu projekta “Dovršetak izgradnje infrastrukture i modernizacija pristupne ceste za otvaranje novih radnih mjesta u Jasenovcu”.

Sastanku su nazočili:

gđa. Davorka Hajduković, odgovorna osoba za provedbu Grant sheme i g. Nevio Srzić, osoba zadužena za provedbu projekta (task manager), iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije,

gđa. Emina Bačarka, osoba zadužena za provedbu projekta (project manager), iz Središnje agencije za financiranje i ugovaranje, 

članovi projektnog tima sastavljenog od predstavnika Općine Jasenovac, kao nositelja projekta i SIMORA d.o.o., kao partnera na projektu: Marija Mačković, Anamarija Vulić Kovjanić, Zoran Milović, Vesna Tomaz, Biljana Dragić i Lahorka Mijadžiković,

te predstavnica suradnika na projektu Poljoprivredne zadruge Sava Jasenovac Julka Đilas.

Dnevni red sastanka:

1. Uvod,

2. Predstavljanje Projektnog tima i predstavnika MRRFEU,

3. Opis ciljeva i glavnih aktivnosti projekta,

4. Obaveze krajnjeg korisnika prema MRRFEU,

5. Razno.

Nakon uvodne riječi Općinske načelnice Marije Mačković, predstavljeni su članovi Projektnog tima i predstavnika MRRFEU, ciljevi i glavne aktivnosti projekta, te upoznavanje Općine Jasenovac kao krajnjeg korisnika s obvezama prema MRRFEU, vezano uz provedbu projekta, koji uz infrastrukturne radove sadrži i komponente edukativnog karaktera i marketinške aktivnosti za privlačenje investitora u Poljoprivredno-industrijsku zonu.

Nakon održanog sastanka predstavnici MRRFEU, SAFU i Projektnog tima obišli su lokaciju na kojoj će se izvoditi infrastrukturni radovi.