OŠTEĆENJE ZGRADE OPĆINE – potrebna hitna sanacija

Nakon pregleda statičara dio kata zgrade Općine Jasenovac na Trgu kralja Petra Svačić dobio žutu naljepnicu – potrebna hitna sanacija.

Bez obzira na sve djelatnici i dalje rade jer niti imaju sredstava za sanaciju niti mogu preseliti u drugi prostor bez ulaganja u isti.