RADOVI U POLJOPRIVREDNO INDUSTRIJSKOJ ZONI U JASENOVCU

Nakon izvedenih pripremnih radova, geodetskog snimanja i iskolčenja, započeli su radovi na izgradnji infrastrukture u Poljoprivredno-industrijskoj zoni u Jasenovcu. Prva faza radova obuhvaća izgradnju oborinske i fekalne kanalizacije. Radove izvodi poduzeće Kapitel d.o.o. iz Ivanić Grada s kojim je Općina Jasenovac, kao najboljim ponuditeljem u otvorenom postupku nabave radova, sklopila ugovor za izvođenje infrastrukturnih radova u Poljoprivredno industrijskoj zoni u Jasenovcu i modernizaciju pristupne ceste. 

Projekt “Dovršetak izgradnje infrastrukture i modernizacija pristupne ceste za otvaranje novih radnih mjesta u Jasenovcu / Completion of infrastructure and modernization of access road for new jobs in Jasenovac ” financiran je sredstvima Europske unije unutar programa IPA IIIC – BRI Bespovratna sredstva za poslovnu infrastrukturu.