Općinska uprava

UPRAVNA TIJELA OPĆINE JASENOVAC

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL:

 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela – Vesna Tomaz, tel;044/672-488

Rukovoditelj Odsjeka-stručni referent za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stambeno komunalne poslove – Lahorka Mijadžiković,tel; 044/672-485

Stručni referent za stambeno-komunalne poslove i obnovu – komunalni redar – Danijel Kušan; 044/672-005

Voditelj računovodstva-računovodstveni referent – Biljana Dragić; tel.044/672-485

 

STRUČNA SLUŽBA – TAJNIŠTVO

 

Stručni referent za društvene djelatnosti – Radmila Šimičić. tel;044/672-005

 

RADNO VRIJEME: PON. – PET. 7,30 DO 15,30

 

DNEVNI ODMOR 10,30 do 11,00