ZAPISNIK S JAVNOG OTVARANJA PONUDA

1. sjednice Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Jasenovac

Sjednica povjerenstva je održana 06. srpnja 2020. godine u Pučkom domu u Jasenovcu, Trg kralja Petra Svačića 19, 44 324 JASENOVAC.

Javno otvaranje ponuda započelo je u 09:00 sati.

Predmet rada Povjerenstva je javno otvaranje pristiglih ponuda na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Jasenovac, KLASA: 320-02/20-01/6, URBROJ: 2176/11-01-20-5, objavljenog na oglasnoj ploči i internetskoj stranci Općine Jasenovac dana 18. svibnja 2020. godine

Zapisnik s sjednice u prilogu ispod.

ZAPISNIK