Službene internet stranice Općine Jasenovac

Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz FSEU za vraćanje u ispravno radno stanje prometnica na području Općine Jasenovac

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Općine Jasenovac.

Bespovratna financijska sredstva osigurana su iz Fonda solidarnosti Europske unije

Bespovratna financijska sredstva osigurana su iz Fonda solidarnosti Europske unije

Predmet projekta

Projektom se osigurava sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Jasenovac oštećenih u potresu od 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Sisačko-moslavačke županije, a radi se o sedam dionica na području Općine Jasenovac, ukupne duljine 6,575 km, stručni nadzor na radovima sanacije te upravljanje projektom i administracija.

Opis projekta

Projektom je zadano izvedba radova na sanaciji šteta i vraćanje u ispravno radno stanje prometnice nakon potresa, a što se odnosi ne oštećenja kolničke konstrukcije – poprečne i uzdužne pukotine, oštećenja postojećih kolnika u vidu denivelacije, odmuljivanje cestovnih jaraka i oštećenja na bankinama i propustima na području Općine Jasenovac te nadzor nad radovima.

Na sedam dionica nerazvrstanih cesta na području općine Jasenovac koje su oštećene u potresu izvest će se radovi na sanaciji kojima će se vratiti funkcionalnost, produžiti trajnost te omogućiti sigurno prometovanje.

Svrha projekta

Svrha projekta je vraćanje u ispravno radno stanje prometnica na području općine Jasenovac i sve su aktivnosti usmjerene k tome da se saniraju u potresima oštećene nerazvrstane ceste na području Općine Jasenovac i vrate u stanje prije potresa.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Ciljevi projekta su sanirani, u potresu oštećene nerazvrstane ceste u Jasenovcu: Ulica 30. Svibnja, Ulica Vladimira Nazora, Prilaz Trgu k. P. Svačića (do ambulante), Ulica Žrtava Domovinskog rata, Ulica J.J. Strossmayera i nerazvrstane ceste u Puskoj i Košutarici (Daljan) te vraćanje u ispravno radno stanje prometnice koje će omogućiti sigurno prometovanje ovom prometnicom.

Financiranje

Bespovratna financijska sredstva osigurana su iz Fonda solidarnosti Europske unije, a dodijeljena su putem izravne dodjele do iskorištenja vrijednosti vaučera u predviđenom razdoblju provedbe.

Ukupna vrijednost operacije u iznosu od 710.786,25 eura.

Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje provedbe projekta je od 1.4.2023. do 30.6.2023.