Službene internet stranice Općine Jasenovac

Izgradnja Reciklažnog dvorišta u Jasenovcu

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Općine Jasenovac.

Ovaj projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Ovaj projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Opis projekta

01.10.2017. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za izgradnju reciklažnog dvorišta Jasenovac; referentni broj Ugovora: K.K.06.3.1.03.0011.

Lokacija reciklažnog dvorišta Jasenovac nalazi se sjeverno od centra naselja u ulici Vladimira Nazora u Poduzetničko industrijskoj zoni.

Ukupna vrijednost projekta 2.244.109,50 kn, od toga, prihvatljivi troškovi 2.026.627,00 kn.

Bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda 1.722.632,95 kn (85% prihvatljivih troškova)

Sredstva Općine Jasenovac : 217.482,50 kn

01.09.2018. izdana je Uporabna dozvola koja je postala pravomoćna 17.09.2018.

Sve aktivnosti po ugovoru su završene. Projekt je uspješno završen.