Službene internet stranice Općine Jasenovac

Projekt "Svi smo mi zajednica"

Projekt „Svi smo mi zajednica“ pridonijet će realizaciji odredbe Strategije socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017.-2020. kroz mjere osiguravanja usluga usmjerenih povećanju kvalitete života starijih osoba, podizanje kvalitete pružanja socijalnih usluga za starije osobe i jačanje kompetencija radnika koji skrbe o starijim osobama.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Općine Jasenovac

Svi smo mi zajedno - Općina Jasenovac

Projekt je u potpunosti financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Svi smo mi zajedno - Općina Jasenovac

Opis projekta

Projekt „Svi smo mi zajednica“ pridonijet će realizaciji odredbe Strategije socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017.-2020. kroz mjere osiguravanja usluga usmjerenih povećanju kvalitete života starijih osoba, podizanje kvalitete pružanja socijalnih usluga za starije osobe i jačanje kompetencija radnika koji skrbe o starijim osobama.

Projekt se u potpunosti oslanja na Strategiju borbe protiv siromaštva i socijalne uključenosti u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje kvalitete života starijih osoba i širenje usluga u zajednici jedan je od glavnih aktivnosti te Strategije. Projekt je također u skladu s Razvojnom strategijom SMŽ 2017.-2020. čija je svrha povećanje kvalitete usluga u zdravstvenoj i socijalnoj skrbi.

Općini Jasenovac odobren je projekt „Svi smo mi zajednica“ u suradnji s Centrom za pomoć i njegu Jasenovac i Udrugom mladih „Komarac“ Jasenovac. Ovaj projekt provodit će se na području Općine Jasenovac u Sisačko-moslavačkoj županiji koja spada u slabije razvijena područja. Projektnim aktivnostima omogućit će se otvaranje novih radnih mjesta, edukacija i socijalna uključenost starijih osoba čime će se pridonijeti povećanju kvalitete svakodnevnog života ciljnih skupina.

Ciljevi projekta

Ciljna skupina projekta su starije osobe (od navšenih 65 i više godina života) te članovi njihovih obitelji s područja Općine Jasenovac. Zbog velikog broja samačkih i staračkih domaćinstava te dislociranosti općine osigurat će se prijevoz ciljnih skupina na mjesto i s mjesta provedbe projektnih aktivnosti kao i redoviti prijevoz prema potrebama pripadnika ciljnih skupina, što će se omogućiti kupnjom adekvatnog vozila. Također će se adaptirati prostor za druženje u kojem će se provoditi razne sportsko-rekreativne, kulturne, edukativne, zabavne i kreativne radionice. Prostor za druženje osmišljen je s ciljem socijalnog uključivanja starijih osoba i podizanje kvalitete njihovog slobodnog vremena.

Za uspješnu provedbu projekta zaposlit će se 2 koordinatora društvenih aktivnosti i 1 administrativni djelatnik koji će zajedno s djelatnicima Općine Jasenovac, Centrom za pomoć i njegu Jasenovac i Udrugom mladih „Komarac“ Jasenovac proći edukacije s ciljem jačanja svojim kompetencija i iskustva u radu sa starijim osobama. Tijekom trajanja projekta organizirat će se edukativni izleti.

Projekt „Svi smo mi zajednica“ će osigurati i poboljšati starijim osobama društveni život, povećati senzibilitet zajednice i mladih prema osobama starije životne dobi i prepoznati ih kao dobnu skupinu koja zahtjeva posebnu skrb, ali koja želi aktivno sudjelovati u svojoj lokalnoj zajednici.

Broj zaposlenih osoba

3 zaposlene osobe

Broj krajnjih korisnika

50 krajnjih korisnika

Vrijeme trajanja projekta

24 mjeseca, od 31. 07. 2020. godine do 31. 07. 2022. godine.

Ukupna vrijednost projekta

1.494.956,25 kuna

Projekt je u potpunosti financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Nositelj projekta

Općina Jasenovac

Trg kralja Petra Svačića 19
44324 Jasenovac

Tel: 044 / 672 - 005

e-mail: opcina_jasenovac@net.hr

Partneri

Centar za pomoć i njegu Jasenovac
Udruga mladih "Komarac" Jasenovac

Kontakt osoba

Jasminka Dragić
privremeni ravnatelj Centra za pomoć i njegu jasenovac
Broj telefona +38544672144
Broj telefaksa +38544672010
Email: centar_jasenovac@net.hr