Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

ZAPOČELI RADOVI NA IZGRADNJI RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Započelo se sa izvođenjem radova na izgradnji Reciklažnog dvorišta u Jasenovcu. Radove izvodi tvrtka PROMET GRAĐENJE d.o.o. , Industrijska 28, 34 000 Požega koja je odabrana kao najpovoljniji ponuditelj u postupku javne nabave sa iznosom ponude: 1.092.363,29 kn (bez PDV-a) odnosno 1.365.454,11 (sa PDV-om). Uvedeni su u posao u ožujku, no zbog iznimno visokih vodostaja i poplava koje su pogodile područje općine Jasenovac radovi su odgođeni.

Kako su u travnju nastupili povoljni vremenski uvjeti radovi na izgradnji su se intenzivirali.

Ograđeno je gradilište, izvršeni su pripremni radovi, pripremljena je depnija za dovoz građevinskog materijala

Za opremanje reciklažnog dvorišta: kao najpovoljniji ponuditelj odabrana je zajednica ponuditelja MIPEK d.o.o. Industrijska cesta 14, 10 314 KRIŽ i ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Etanska cesta 8 , IVANIĆ GRAD sa iznosom ponude od 421.217,68 kn (bez PDV-a) odnosno 526.522,10 kn (sa PDV-om), koji su također započeli sa proizvodnjom i nabavom opreme.

Ugovoreni rok za dovršenje radova je četiri mjeseca, te se očekuje kako će radovi i opremanje Reciklažnog dvorišta u Jasenovcu biti godovi do sredine srpnja ove godine.

Paralelno se radovima provode se i informativno edukativne aktivnosti

Općina Jasenovac po Zakonu o održivom gospodarenju u obvezi je osigurati funkcioniranje jednog reciklažnog dvorišta. Još 2014. godine Općina Jasenovac kandidirala se na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji nam je 100-% tnom iznosu financirao izradu projektne dokumentacije temeljem koje je ishođena pravomoćna Građevinska dozvola 30. lipnja 2015. godine.

  1. godine Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisalo je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. -2020. godine. Općina Jasenovac na isti poziv prijavila je Gradnju reciklažnog dvorišta u Poljoprivredno industrijskoj zoni u Jasenovcu.

Provedba projekta financira se iz Kohezijskog fonda EU dodjelom bespovratnih sredstava u maximalnom iznosu od 85%, a ostalih 15 % vlastitog udjela Općina Jasenovac planira osigurati preko Fonda za sufinanciranje i provedbu projekata na lokalnoj razini unutar Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU:

Planirana vrijednost cjelokupne investicije iznosi 1.738.388,00 kn, od toga se planira za građenje 1.208.989,00 kn, za opremu 374.950,00 kn i za nadzor, tehničku pomoć i informativno – obrazovne aktivnosti 154.449,00 kn.

Svrha ovog projekta je izgradnja reciklažnog dvorišta „Jasenovac“ u općini Jasenovac te doprinos povećanju stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koje se odlaže na odlagalište. Izgradnjom reciklažnog dvorišta potaknuti će se i povećati odvajanje, te prikupljanje problematičnog otpada iz kućanstava, električnog i elektroničkog otpada, glomaznog otpada te posebnih kategorija otpada i time osigurati njegovu odgovarajuću oporabu i zbrinjavanje.

Tijekom provedbe projekta provoditi će se informativno-obrazovne aktivnosti kojima će se lokalno stanovništvo potaknuti na odvojeno sakupljanje otpada i educirati o pravilnom odvajanju otpada te korištenju reciklažnog dvorišta. U prvoj godini rada koja se očekuje 2019. godine očekuje se odvojeno prikupljanje ukupno 74 t otpada koji predstavlja izbjegnuti otpad koji se odlaže na odlagalište.

DODATAK ZA IZVJEŠĆE

Prema procijenjenoj vrijednosti nabave odabrani su najpovoljniji ponuditelji i to za A grupu- izvođenje radova izgradnje reciklažnog dvorišta: kao najpovoljniji odabran je ponuditelj PROMET GRAĐENJE d.o.o. , Industrijska 28, 34 000 Požega sa iznosom ponude: 1.092.363,29 kn (bez PDV-a) odnosno 1.365.454,11 (sa PDV-om)
Za B grupu- opremanje reciklažnog dvorišta: kao najpovoljniji ponuditelj odabrana je zajednica ponuditelja MIPEK d.o.o. Industrijska cesta 14, 10 314 KRIŽ i ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Etanska cesta 8 , IVANIĆ GRAD sa iznosom ponude od 421.217,68 kn (bez PDV-a) odnosno 526.522,10 kn (sa PDV-om)