Službene internet stranice Općine Jasenovac

Izvješće o javnoj raspravi o II. izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine Jasenovac