Službene internet stranice Općine Jasenovac

Obavijest obveznicima plaćanja komunalne naknade

Obavještavamo sve vlasnike ili korisnike nekretnina –obveznike plaćanja komunalne naknade da će u mjesecu veljači Općina Jasenovac početi dostavljati nova Rješenja za komunalnu naknadu s uplatnicama za 2019. god.

Temeljem odredbi novog Zakonom o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18), Općinsko vijeće Općine Jasenovac, na 11.sjednici održanoj 20.prosinca 2018.godine, donijelo je Odluku o komunalnoj naknadi.

Promjena je, u odnosu na dosadašnja rješenja, da su novom Odlukom o komunalnoj naknadi definirana 3 područja zona Općine Jasenovac, a do sada je bilo 6 zona u kojima se naplaćivala komunalna naknada. Prva zona je naselje Jasenovac, druga zona naselja: Košutarica,Uštica,Višnjica, Tanac, Drenov Bok, Krapje, Puska i Bukovica, treća zona naselja :Trebež i Mlaka.

Komunalnu naknadu plaća vlasnik odnosno korisnik nekretnine,sukladno članku 92. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Komunalna naknada je prihod proračuna Općine Jasenovac koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:

  • danom izvršnosti uporabne dozvole ,odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez uporabne dozvole,
  • danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine,
  • danom pravomoćnosti odluke odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine i
  • danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove.

Svaki obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade ,promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka( promjena obračunske površine nekretnine i sl.) ,prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jasenovac nastanak te obveze ,odnosno promjenu tih podataka.

Stoga se pozivaju obveznici koji nisu prijavili obvezu plaćanja komunalne naknade , promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka da dostave potrebne podatke bitne za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade.

S ciljem pravovaljanog utvrđivanja potrebnih podataka i donošenja rješenja o komunalnoj naknadi,službenici Jedinstvenog upravnog odjela općine Jasenovac obavljat će i očevid na licu mjesta.

Za sve upite možete se obratiti Jedinstvenom upravnom odjelu općine Jasenovac na broj tel: 044-672-488 ili na 044-672-485

docxOdluka Komunalna Naknada 2019

docPODACI ZA UTVRĐIVANJE OBVEZE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE 2019