Službene internet stranice Općine Jasenovac

Javni uvid u nacrt II. Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH