Službene internet stranice Općine Jasenovac

Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jasenovac