Službene internet stranice Općine Jasenovac

UVODNA KONFERENCIJA PROJEKTA „SVI SMO MI ZAJEDNICA“

UVODNA KONFERENCIJA PROJEKTA

„SVI SMO MI ZAJEDNICA“

Dana 01. listopada 2020. godine u Pučkom domu u Jasenovcu, održana je Uvodna konferencija projekta „Svi smo mi zajednica“ koji je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u sklopu operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Širenje mreža socijalnih usluga u zajednici – faza 1“. Uvodnu konferenciju vodila je načelnica Općine Jasenovac, Marija Mačković, koja je u svome obraćanju pozdravila sve prisutne i ukratko predstavila projekt. Riječi zahvale na ukazanom povjerenju u provedbi projekta uputili su predstavnici partnera, Jasminka Dragić i Goran Dragić.   NOSITELJ PROJEKTA: OPĆINA JASENOVAC

PARTNERI:

CENTAR ZA POMOĆ I NJEGU JASENOVAC

UDRUGA MLADIH „KOMARAC“ JASENOVAC

VRIJEME TRAJANJA PROJEKTA: 24 mjeseca (od 31. srpnja 2020. godine do 31. srpnja 2022. godine)

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.494.956,25 kuna.

BROJ ZAPOSLENIH OSOBA: 3

BROJ KRAJNJIH KORISNIKA: 50

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava Europske unije, Europskog socijalnog fonda.

  Projekt „Svi smo mi zajednica“ pridonijet će realizaciji odredbe Strategije socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017.-2020. kroz mjere osiguravanja usluga usmjerenih povećanju kvalitete života starijih osoba, podizanje kvalitete pružanja socijalnih usluga za starije osobe i jačanje kompetencija radnika koji skrbe o starijim osobama. Projekt se u potpunosti oslanja na Strategiju borbe protiv siromaštva i socijalne uključenosti u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje kvalitete života starijih osoba i širenje usluga u zajednici jedan je od glavnih aktivnosti te Strategije. Projekt je također u skladu s Razvojnom strategijom SMŽ 2017.-2020. čija je svrha povećanje kvalitete usluga u zdravstvenoj i socijalnoj skrbi. Općini Jasenovac odobren je projekt „Svi smo mi zajednica“ u suradnji s Centrom za pomoć i njegu Jasenovac i Udrugom mladih „Komarac“ Jasenovac. Ovaj projekt provodit će se na području Općine Jasenovac u Sisačko-moslavačkoj županiji koja spada u slabije razvijena područja. Projektnim aktivnostima omogućit će se otvaranje novih radnih mjesta, edukacija i socijalna uključenost starijih osoba čime će se pridonijeti povećanju kvalitete svakodnevnog života ciljnih skupina. Ciljna skupina projekta su starije osobe (od navršenih 65 i više godina života) te članovi njihovih obitelji s područja Općine Jasenovac. Zbog velikog broja samačkih i staračkih  domaćinstava te dislociranosti općine osigurat će se prijevoz ciljnih skupina na mjesto i s mjesta provedbe projektnih aktivnosti kao i redoviti prijevoz prema potrebama pripadnika ciljnih skupina, što će se omogućiti kupnjom adekvatnog vozila. Također će se adaptirati prostor za druženje u kojem će se provoditi razne sportsko-rekreativne, kulturne, edukativne, zabavne i kreativne radionice. Prostor za druženje osmišljen je s ciljem socijalnog uključivanja starijih osoba i podizanje kvalitete njihovog slobodnog vremena. Za uspješnu provedbu projekta zaposlit će se 2 koordinatora društvenih aktivnosti i 1 administrativni djelatnik koji će zajedno s djelatnicima Općine Jasenovac, Centrom za pomoć i njegu Jasenovac i  Udrugom mladih „Komarac“ Jasenovac proći edukacije s ciljem jačanja svojim kompetencija i iskustva u radu sa starijim osobama. Tijekom trajanja projekta organizirat će se edukativni izleti. Projekt „Svi smo mi zajednica“ će osigurati i poboljšati starijim osobama društveni život, povećati senzibilitet zajednice i mladih prema osobama starije životne dobi i prepoznati ih kao dobnu skupinu koja zahtjeva posebnu skrb, ali koja želi aktivno sudjelovati u svojoj lokalnoj zajednici.

     

Uvodnoj konferenciji osim korisnika nazočili su i gosti iz Brodskog  Stupnika ( načelnik sa suradnicima) načelnica Općine Hrvatska Dubica Ružica Karagić,predstavnici Općine Majur, ravnateljica CK Grada Hrvatska Kostajnica i CK Sisačko-moslavačke županije Maja Böhm, predstavnica SIMORE koja vodi projekt Maja Vrban, predsjednik Udruge umirovljenika Jasenovac Luka Đilas i tajnica Sofija Vidaković, vijećnici i članovi općinske uprave.