Službene internet stranice Općine Jasenovac

JAČANJE KAPACITETA STRUČNOG OSOBLJA I REKREACIJSKE VJEŽBE

U  utorak, 13. listopada 2020. godine, održana je edukacija stručnog osoblja projekta „Svi smo mi zajednica“. Tema edukacije bila je „Podizanje motivacije i samomotivacije“. Predavanje na navedenu temu  održala je prof. psihologije Senka Božić u trajanju od 4 sata. U edukaciji su sudjelovali predstavnici prijavitelja ( Općina Jasenovac) i partnera projekta (Centar za pomoć i njegu Jasenovac i Udruge  mladih „Komarac“ Jasenovac). Cilj ove edukacije bio je ukazati na važnost motivacije sudionika u projektu te kako motivirati osobe starije životne dobi na suradnji.

U sklopu projekta „Svi smo mi zajednica“ održavaju se zabavne radionice u obliku terapijskih i rekreacijskih vježbi za osobe starije životne dobi (od navršenih 65 godina). Radionica se provodi u prostoru Centra za pomoć i njegu Jasenovac svakog petka u mjesecu, s početkom u 10:00 sati. Cilj radionice je poboljšanje svih motoričkih i kognitivnih sposobnosti, razvoj socijalnih vještina te unaprjeđenje kvalitete života svih uključenih osoba. Sudionici se educiraju o važnostima kretanja i pozitivnim učincima vježbanja koji utječu na njihovo psihofizičko stanje.

Projekt „Svi smo mi zajednica“ je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u sklopu operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Širenje mreža socijalnih usluga u zajednici – faza 1“.