Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

Edukacija žena kroz projekt „Radim, pomažem, učim!“

U sklopu projekta „Radim, pomažem, učim!“ predviđena je edukaciju žena pripadnica ciljanih skupina i to ; 10 žena će se educirati za gerontodomaćicu, 5 žena će proći prekvalifikaciju za kuharicu,10 žena tečaj engleskog jezika i 10 žena edukaciju za samozapošljavanje i pisanje poslovnog plana. Deset žena već je prošlo edukaciju za samozapošljavanje i pisanje poslovnog plana sada se nastavlja sa stranim jezikom i prekvalifikacijom za kuharice. Edukacija će ženama omogućiti dodatno obrazovanje, jačanje i osnaživanje njihovih vještina koje će im u konačnici pomoći pri zapošljavanju kada se nakon završetka projekta vrate na tržište rada. Nositelj projekta je Općina Jasenovac a partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Kutina, te Centar za socijalnu skrb Novska. Projekt je u potpunosti financiran sredstvima Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda.