Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

PRVI SASTANAK PROJEKTNOG TIMA PROGRAMA ZAŽELI- „Radim, pomažem, učim!“

Dana 27. veljače 2018. godine u Općini Jasenovac, sa početkom u 13:00 sati održan je prvi sastanak projektnog tima programa ZAŽELI – „Radim, pomažem, učim!“ kojega Općina Jasenovac provodi u partnerstvu sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područnim uredom Kutina i Centrom za socijalnu skrb Novska. Sastanku su nazočili načelnica Općine Jasenovac Marija Mačković, predstojnica Područnog ureda Kutina Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  Sonja Repić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Novska Ljiljanka Žunić, voditeljica računovodstva Općine Jasenovac Biljana Dragić, Lahorka Mijadžiković stručna  suradnica za javnu nabavu, Goran Dragić voditelj projekta i Željka Mačković  administrativni referent. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Vrijednost projekta je 4.327.542,87  kuna, a trajati će ukupno 30 mjeseci. Cilj projekta je osposobiti i zaposliti 25 žena pripadnica ciljne skupine na period od 2. godine, koje će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima. Tema radnog sastanka bila je predstavljanje članova projektnog tima institucije nositelja projekta i partnerskih institucija, dosadašnji tijek provedbe projektnih aktivnosti te sve informacije o planiranim aktivnostima vezanim uz realizaciju projekta.