Usisavači i tlakomjeri projekta "Radim, pomažem, učim!"

U ovom kvartalnom razdoblju nabavljeno je 10 usisavača i 10 tlakomjera, za svako selo na području općine Jasenovac, kako bi se olakšao rad  žena kod krajnjih korisnika. U svakom selu općine Jasenovac usisavači i tlakomjeri će se razmjerno koristiti prema potrebi žena i krajnjih korisnika.