9. Sastanak projektnog tima

Dana 28. veljače 2020. godine u vijećnici Općine Jasenovac održao se deveti kvartalni sastanak projektnog  tima projekta „Radim, pomažem, učim!“ Načelnica Marija Mačković, voditelji i administrativna djelatnica upoznali su novu ravnateljicu Centra za socijalnu skrb Novska gđu. Martinu Antolković Hršak sa dosadašnjim aktivnostima na projekt kao i sa novom prijavom na natječaj za fazu ll. Projekt je od iznimne važnosti posebice krajnjim korisnicima koji žive sami. Pristup svakom korisniku je individualan, budući da svatko ima različit potrebe i navike a sve aktivnosti kroz projekt prilagođavaju se svakom pojedinom korisniku. Općina Jasenovac, kao i partneri na projektu Centar za socijalnu skrb Novska i Hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured Kutina iznimno su zadovoljni dosadašnjom suradnjom i provedbom projekta.