Tim statičara iz Požege na procjeni šteta od potresa na području Općine Jasenovac

Tim statičara iz Požege danas je došao na procjenu šteta nastalih na području Općine Jasenovac uslijed potresa koji je zadesio SMŽ, dio Karlovačke i Zagrebačke županije, 28.i 29. prosinca 2020. kao i čitavim nizom potresa do danas.

Statičari obilaze objekte koje su vlasnici prijavili u sustav- aplikaciju šteta na  objavljenoj  stranici Općine Jasenovac i Sisačko-moslavačke županije.