Iskaz interesa za jasličku skupinu u dječjem vrtiću Jasenovac

Pozivaju se roditelji koji imaju potrebu za smještajem svoje djece u jasličku skupinu u Dječji vrtić Jasenovac ( od 1-3 godine) da iskažu interes putem listića (obrazac) koji je u prilogu ili osobnim dolaskom u Općinu Jasenovac.

Općina Jasenovac iz svog proračuna financira rad dječjeg vrtića ( plaće zaposlenika, materijalna prava zaposlenika, troškove grijanja, opremanja i održavanja vrtića). U 2020. godini iz Proračuna je izdvojeno 333.577,30 kn.

Cilj Općine je omogućiti mladim roditeljima sigurnu skrb za njihovu djecu, a djeci socijalizaciju i odrastanje uz svoje vršnjake.

docxObrazac