LOKALNI IZBORI 2021. - Objava zbirnih lista za izbor članova općinskog vijeća i Zbirnih lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova općinskog vijeća Općine Jasenovac

OBAVIJEST

 
Općinsko  izborno povjerenstvo Općine Jasenovac u svezi s provedbom lokalnih izbora  koji će se održati 16. svibnja 2021. godine, sudionicima izbora upućuju sljedeću obavijest;
 
Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova općinskog vijeća Općine Jasenovac
 
 
 
ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE JASENOVAC
 
ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JASENOVAC
 
 
 
 
 
 
Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova općinskog vijeća Općine Jasenovac
 
 
 
PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JASENOVAC KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
 
PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JASENOVAC SDP
 
PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JASENOVAC HDZ HSP