Narodnoj knjižnici i čitaonici Jasenovac dodijeljena sredstva za ulaganja u kulturi u 2021. godini

182762691 467854444471731 4857101269015726231 nNarodna knjižnica i čitaonica je započela sa provođenjem Programa nabave knjižne i neknjižne građe u 2021. godini, te je potpisala Ugovor o sufinanciranju sa Ministarstvom kulture u vrijednosti 26.000,00 kn od čega će osnivač Općina Jasenovac osigurati od tog iznosa 6.000,00 kn. Sredstva su osigurana za nabavu nove knjižne građe kako bi stanovnici imali što veću ponudu novih naslova te tme obogatili svoje čitalačke navike te u Godini čitanja potaknuli ljude na posudbu i čitanje.

U 2021. godini, knjižnica je osigurala preko Programa izgradnje i opremanja ustanova u kulturi (Natječaj Ministarstva kulture) 18.000,00 kn za obnovu i nabavku računalne opreme i novog knjižničarskog programa, jer od osnutka knjižnice 1998. godine knjižnica za svoj rad ima dostupan zastarjeli program OSA, koji više nije dostupan za održavanje, niti obnovu i popravak.

Nabava informatičke opreme i ulaganje u računalne programe omogućuju knjižnici da održava i razvija postojeće usluge koje proizlaze iz njezinih zadataka narodne knjižnice.

U svrhu zaštite knjižne građe i svih podataka o radu knjižnice, kao održavanje postojećih usluga koje knjižnica pruža, nužno nam je potreban novi program kojim bi se spriječio gubitak svih podataka koji su važni za rad knjižnice.

Prednosti prelaska sa zastarjelog sustava OSA na novi sustav ZaKi su višestruke. Kod prelaska na novi integrirani knjižnični sustav ZaKi, planski pristup odabiru programa jedan je od ključnih preduvjeta za stvaranje jedinstvenog knjižnično-informacijskog sustava i uspostavu funkcionalne mreže knjižnica. Knjižnice u županiji i Hrvatskoj umrežene su na jedinstven način, te dostupnije građanima.

Kako je navedeno u opisu ponuđača, knjižnični mrežni informacijski sustav Zaki nudi programsku podršku za module; normativnih zapisa, bibliografske obrade, nabave knjiga, posudbe, narudžbe, revizije i otpisa, statistike i upravljanja sustavom.

U ovoj godini kandidirana su još dva Programa na natječaje Javnih potreba u kulturi u Sisačko-moslavačkoj županiji, u ukupnoj vrijednosti od 21.500,00kn za uređenje vanjskog okoliša knjižnice, te proširenje kulturnih sadržaja knjižnice.