Javna rasprava o prijedlogu Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu "Krapje Đol"

javna raspravaHrvatske šume Uprava Podružnica Nova Gradiška daje na uvid i poziva na javnu raspravu o prijedlogu Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu "Krapje Đol" kojom gospodari Šumarija Jasenovac.

Konzultiranjem javnosti, zainteresiranih strana, kao bitnim elementom FSC certifikacije šuma, želimo integrirati šumarstvo u društvenu okolinu te omogućiti vanjski utjecaj na pitanja gospodarenja šumama.

Uvid u prijedlog Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu s važnošću u gospodarskom polurazdoblju od 01.siječnja 2021. - 31. prosinca 2030. godine može se obaviti u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Nova Gradiška, J.J. Strossmayera 11, Nova Gradiška od 21. svibnja - 21. lipnja 2021. godine, od 09.00 do 12.00 sati.

Javna rasprava održati će se u Šumariji Jasenovac 24.lipnja 2021. godine od 11.00 do 13.00 sati.