Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Jasenovac i Uštica

Radovi na projektu "Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrne mreže naselja Jasenovac i Uštica" nastavljaju se u ulici Josipa Jurja Strossmayera.

Izvođač radova je tvrtka Le-grad d.o.o., stručni nadzor na projektu Mimas usluge j.d.o.o., a usluge vođenja projekta provodi Tenzor d.o.o. Projekt "Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Jasenovac i Uštica" vrijedan je 10.738.152,50 kuna bez PDV-a, a isti sufinanciraju Hrvatske vode u iznosu 90% Ugovora i JKP Jasenovačka voda d.o.o., odnosno Općina Jasenovac kao osnivač u iznosu 10% Ugovora.

IMG 994f89b0699db68c17f6f9c9512b3f11 V 1200x800

IMG c3b78580176ffc62a49267801da5e2f4 V 1200x800