Općina Jasenovac sufinancirat će nabavu ostalih obrazovnih materijala u školskoj godini 2021/2022

Općina Jasenovac kroz svoj program demografske obnove i ove godine sufinancira nabavu ostalih obrazovnih materijala (radnih bilježnica..).


Mjerama od naknada za novorođenčad preko sufinanciranja školskih knjiga, naknada prijevoza, pa sve do učeničkih i studentskih stipendija pokazujemo da nam je briga za djecu i mlade te njihovo obrazovanje od izuzetne važnosti.


Sredstva za sufinanciranje i nabavu ostalih obrazovnih materijala sufinancirat će se kao i svake godine iz proračuna Općine Jasenovac.