ODRŽANA DRUGA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JASENOVAC

IMG 20210908 WA0006Dana 24. kolovoza 2021. godine u Vijećnici Općine Jasenovac s početkom u 19,00 sati održana je druga sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac.

Sjednici je bilo nazočno svih devet vijećnika: Silvije Balić, Dubravko Bradašić, Marko Kozić, Ivan Šaka, Milinko Pavković Dalibor Šimičić, Denis Dimitrić, Marina Katušić i Kristina Matoš. Sjednici bili nazočni i Vesna Tomaz, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jasenovac ; Biljana Dragić, referent za financije i proračun i Radmila Šimičić, referent za društvene djelatnosti, koja je ujedno vodila i zapisnik. Sjednicom je predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Općine Jasenovac Dubravko Bradašić, a predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

                D N E V N I   R E D

 1. Vijećnička pitanja,
 2. Prijedlog Odluke o izboru prvog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Jasenovac,
 3. Prijedlog Odluke o izboru drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Jasenovac
 4. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za statut i poslovnik,
 5. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za financije i proračun,
 6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava  za redovito financiranje političkih stranaka i  nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jasenovac, predlagateljica  općinska načelnica,
 7. Prijedlog Odluke o naknadama vijećnicima za rad u Općinskom vijeću i radnim tijelima Općinskog   vijeća Općine Jasenovac, predlagateljica općinska načelnica,
 8. Prijedlog Odluke o darovanju k.č.br. 255 u k.o. Jasenovac u vlasništvu Općine Jasenovac za potrebe izgradnje stambene zgrade za stambeno zbrinjavanje, predlagateljica općinska načelnica,
 9. Prijedlog Odluke o produženju važenja Strateškog razvojnog programa Općine Jasenovac do kraja 2021 godine, predlagateljica općinska načelnica,
 10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti JKP „JASENOVAČKA VODA“ d.o.o. za realizaciju Ugovora i 1. Dodatak ugovora o sufinanciranju programa građenja vodnih građevina na području aglomeracije JASENOVAC s „Hrvatskim vodama“, predlagateljica općinska načelnica,
 11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti JKP „JASENOVAČKA VODA“ d.o.o. za realizaciju ugovora za sufinanciranju programa - PROJEKTNE DOKUMENTACIJE NA PODRUČJU OPĆINE s „Hrvatskim vodama“, predlagateljica općinska načelnica,
 12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti JKP „JASENOVAČKA VODA“ d.o.o. za realizaciju Ugovora o sufinanciranju programa- PROJEKTNE DOKUMENTACIJE NA VODOOPSKRBNOM SUSTAVU JASENOVAC sa „Hrvatskim vodama, predlagateljica općinska načelnica,
 13.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti JKP „JASENOVAČKA VODA“ d.o.o. za realizaciju   Ugovora i 1, Dodatka Ugovora o sufinanciranju programa smanjenja gubitaka na vodoopskrbnim sustavima u Republici Hrvatskoj-JASENOVAC s „Hrvatskim vodama“,  predlagateljica općinska načelnica,
 14. Prijedlog Odluke o sufinanciranju udžbenika izbornih predmeta, radnih bilježnica , u školskoj godini 2021/2022., predlagateljica općinska načelnica.

IMG 20210908 WA0001

Vijećnička pitanja postavili su vijećnici: Milinko Pavković, Denis Dimitrić i Marina Katušić. Vijećnik Milinko Pavković postavio je pitanje vezano uz uređenje prilaznih staza prema mrtvačnici u Uštici, pitanje javne rasvjete na cestovnom mostu također prema naselju Uštici. Vijećnik Denis Dimitrić postavio je prvo pitanje općinskoj načelnici da li je Općinsko izborno povjerenstvo, utvrdilo nepravilnost vezano uz zastupljenost žena na listi, a drugo pitanje da li se razmatra na koji način da sjednice budu dostupne javnosti?

IMG 20210908 WA0007

Na prvo pitanje odgovorila je Općinska načelnica da to pitanje treba uputiti na Općinsko izborno povjerenstvo .

Na drugo pitanje odgovorio je sam predsjednik Općinskog vijeća navodeći načine i mogućnosti koje

godinama radimo i unapređujemo . Vijesti sa sjednica Općinskog vijeća dostupne su na internetskim stranicama Općine Jasenovac.

Vijećnica Marina Katušić postavila je pitanje vezano uz provedeni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta, u kojoj je fazi.

IMG 20210908 WA0000

Na pitanje odgovorila pročelnica Vesna Tomaz uz obrazloženje kako Ministarstvo poljoprivrede do sada nije dalo suglasnost na jednoglasnu Odluku Općinskog vijeća iz siječnja 2021. godine. Dostavljeno je očitovanje Ministarstva poljoprivrede da se u određenim Proizvodno tehnološkim cjelinama izbace određene čestice koje po geoportalu ne predstavljaju poljoprivredno zemljište, a samim time nisu dobro određene i neke Proizvodno tehnološke cjeline. Istu konstataciju ponovila je i Općinska načelnica Marija Mačković navodeći da su održana i dva sastanka u Ministarstvu poljoprivrede vezano uz predmetnu Odluku, kao i da im je poslan dopis kojim tražimo njihovo očitovanje, no odgovor još nismo dobili.

IMG 20210908 WA0002

Za izbor prvog potpredsjednika Općinskog vijeća sukladno Statutu i Poslovniku dostavljen je prijedlog koalicije HDZ,HSP koji je potpisalo 6 vijećnika i to da se za prvog potpredsjednika predlaže Marko Kozić.

Za prvog potpredsjednika Općinskog vijeća sa 6 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ izabran je Marko Kozić.

Za izbor drugog potpredsjednika Općinskog vijeća bila su dva prijedloga. Prvi prijedlog koalicije HDZ , HSP podržalo je svojim potpisom šest vijećnika ( prijedlog Dalibor Šimičić), a drugi prijedlog liste grupe birača predložila su tri vijećnika/ce ( prijedlog Marina Katušić).

Za prvi prijedlog šest vijećnika koalicije HDZ, HSP glasovalo je 6 vijećnika „ZA“, te je za drugog potpredsjednika izabran je Dalibor Šimičić.  

U Odbor za statut i poslovnik na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanje izabrani su za 6 glasova „ZA“ i 3 glasa „PROTIV“ : Silvije Balić za predsjednika, Dubravko Bradašić i Ivan Šaka za članove. U Odbor za financije i proračun na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanje sa 6 glasova „ZA“ i 3 glas „PROTIV“ izabrani su Silvije Balić za predsjednika, Dubravko Bradašić i Milinko Pavković za članove.

Nakon toga jednoglasno su usvojene Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jasenovac,

IMG 20210908 WA0005

Odluke o naknadama vijećnicima i drugim osobama koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća Općine Jasenovac, Odluka o darovanju k.č.br. 255 u k.o. Jasenovac u vlasništvu Općine Jasenovac za potrebe izgradnje stambene zgrade za stambeno zbrinjavanje, kao i Odluke o produženju važenja Strateškog razvojnog programa Općine Jasenovac do kraja 2021. godine.

Na Općinskom vijeću jednoglasno su usvojene i četiri Odluke o davanju suglasnosti JKP „JASENOVAČKA VODA“ d.o.o. za realizaciju ugovora za sufinanciranju programa OPĆINE JASENOVAC s „Hrvatskim vodama“ vezano uz unapređenje vodoopskrbe i odvodnje koje sufinancira isporučitelj ili osnivač u iznosu od 10 % a „Hrvatske vode“ sa iznosom od 90 %. Također je jednoglasno usvojena i Odluka o sufinanciranju udžbenika izbornih predmeta, radnih bilježnica, u školskoj godini 2021/2022.

Nakon iscrpljenog dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća Dubravko Bradašić zaključio je sjednicu u 19,40 sati.

IMG 20210908 WA0004