Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

DOVRŠENI RADOVI NA IZGRADNJI I OPREMANJU MRTVAČNICE U NASELJU TANAC

Radovi na izgradnji i opremanju mrtvačnice u naselju Tanac su dovršeni.

Radove je izvela tvrtka PODOBNIK d.o.o. iz Novske i dana 28. 09. 2021. Općina Jasenovac kao investitor podnijela je Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole u nadležni Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Novskoj.
Vrijednost ugovorenih radova iznosila je 625.283,15 kn sa PDV-om, a radovi su izvedeni u ugovorenom roku koji je bio osam mjeseci od dana uvođenja u posao. Nadzor nad izvođenjem radova vršila je tvrtka Tenzor d.o.o. iz Zagreba. Osim što je mrtvačnica izgrađena, uređena je i njena unutrašnjost, kao i vanjski okoliš oko zgrade mrtvačnice.

20211005 115111 1200x800

Nabava radova iz ovog predmeta nabave financirana je iz tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020 i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

20211005 114944 1200x800

IMG 20211005 WA0010 800x1200