Potpisan Ugovor o kupoprodaji zemljišta u Poljoprivredno-industrijskoj zoni za gradnju sunčane elektrane

U Općinskoj vijećnici Općine Jasenovac 20. listopada 2021. godine općinska načelnica Marija Mačković potpisala je ugovor sa tvrtkom MAMODO d.o.o. iz Vinkovaca za kupnju neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poljoprivredno-industrijskoj zoni u Jasenovcu za gradnju sunčane elektrane.

Tvrtka MAMODO d.o.o. koju zastupa direktorica Marina Bilić Martinčević javila se na raspisani javni natječaj za dio k.č. 1275/1 u površini od 10 000 m2 koja se nalazi u blizini trafostanice sa ponuđenom cijenom od 28,32 kn/m2. Temeljem potpisanog predugovora Kupac izvršio obvezu parcelacije iz čl. 10. Predugovora te je na temelju provedenog elaborata u zemljišnim knjigama i katastru stvorena nova čestica k.č.br. 1275/4 oranica Brezajci, u površini od 10 000 m2 u k.o. Jasenovac.

IMG 20211021 WA0003 1200x800

Kako se radi o zemljištu koje se nalazi unutar Parka prirode Lonjsko polje tvrtka MAMODO d.o.o. morala je dobiti pozitivno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš sunčane elektrane Jasenovac snage 499 kW, koju su i ishodili.
Radi se o investiciji od cca 3.000.000,00 kn, a planirana djelatnost objekta je proizvodnja električne energije iz solarnih kolektora, što znači da se radi o projektu obnovljivih izvora energije, s tim da će Općina Jasenovac imati pravo ubiranja 0,01 lipe po kilovat satu od ukupne proizvodnje tijekom rada elektrane.
Sunčanu elektranu će trebati čistiti, kositi oko nje, te će prema tome i broj zaposlenih prilagoditi navedenim potrebama.

Potpisivanju ugovora uz načelnicu Mariju Mačković i direktoricu tvrtka MAMODO d.o.o. Marinu Bilić Martinčević, nazočni bili i Krešimir Bilić ispred tvrtke MAMODO d.o.o., kao i djelatnici Općine Jasenovac.

IMG 20211021 WA0002 800x1200