Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

OBAVLJEN TEHNIČKI PREGLED na izgrađenoj građevini javne i društvene namjene mrtvačnici u Tancu

U općinskoj vijećnici Općine Jasenovac dana 28. listopada 2021. godine s početkom u 9,00 sati održan tehnički pregled za izgrađenu građevinu javne i društvene namjene za mrtvačnicu Tanac.


Tehnički pregled vodila je službena osoba Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, ujedno i voditeljica postupka gđa Aleksandra Mihalić, ing.arh.

Tehničkom pregledu i obilasku terena uz voditeljicu postupka nazočili su sudionici u gradnji ispred Izvođača radova tvrtke PODOBNIK d.o.o. direktor Darko Đilas, glavni inženjer gradilišta Roman Ovad, voditelj strojarskih radova Saša Šavrljuga i voditelj elektro radova Jovo Šavrljuga, kao predstavnik Investitora bila je nazočna Vesna Tomaz. Nazočni su bili i glavni nadzorni inženjer Hrvoje Ljubojević i nadzorni inženjer za Elektro radova Ivica Sović.
Tehničkom pregledu nazočili su i predstavnici javnopravnih tijela koji su se odazvali pozivu na tehnički pregled: Darko Vrabec, ing.el. ispred HEP-a i Nenad Križanić, inspektor iz Ministarstva unutarnjih poslova- Ravnateljstva civilne zaštite, Odjel inspekcije.

Nakon pregleda predočene dokumentacije i pregleda izvedenih radova na licu mjesta, utvrđeno je da su radovi izveden sukladno aktu u gradnji i projektnom dokumentacijom Glavnim projektom zajedničke oznake ZOP-181/09 glavnog projektanta Dubravke Jeličić-Veić Sukreški, dipl.ing.arh., kao i sklopljenom Ugovoru o izvođenju radova broj 01/2021. između Općine Jasenovac kao investitora i tvrtke PODOBNIK d.o.o. kao izvođača radova.

Voditeljica postupka Aleksandra Mihalić, utvrdila je da su sva izvješća nadzornih inženjera i sve pisane izjave izvođača radova uredno dostavljene kao i imenovanja nadzornih inženjera, Rješenja o upisu u imenike, Uvjerenja o položenim ispitima. Nije bilo primjedbi te je predloženo da se izda Uporabna dozvola za izgrađenu građevinu javne i društvene namjene – MRTVAČNICA TANAC.
Vrijednost investicije iznosila je 625.000,00 kn sa PDV-om.

Ugovor o gradnji mrtvačnice u naselju Tanac se realizira u sklopu operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020 i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

program ruralnog razvoja sa eu 420x200