ODRŽANA TREĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JASENOVAC

Dana 29. listopada 2021. godine u Vijećnici Općine Jasenovac s početkom u 16,30 sati održana je treća sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac.

Sjednici je bilo nazočno svih devet vijećnika: Silvije Balić, Dubravko Bradašić, Marko Kozić, Ivan Šaka, Milinko Pavković Dalibor Šimičić, Denis Dimitrić, Marina Katušić i Kristina Matoš.
Sjednici nazočila općinska načelnica Marija Mačković i Vesna Tomaz, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jasenovac ; Biljana Dragić, referent za financije i proračun, Danijel Kušan, komunalni redar i predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Jasenovac i Radmila Šimičić, referent za društvene djelatnosti, koja je ujedno vodila i zapisnik.
Sjednici su nazočili i privremena ravnateljica Jasminka Dragić; v.d. ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Jasenovac Sanja Radić Jakovljević; direktor Komunalnih servisa Jasenovac d.o.o. Darko Jugović i direktorica JKP JASENOVAČKA VODA Andrea Spahija.
Sjednicom je predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Općine Jasenovac Dubravko Bradašić, a predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

D N E V N I   R E D

  1. Vijećnička pitanja,
  2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jasenovac polugodišnjim Izvještajem o izvršenju Plana razvojnih programa za 2021. godinu (za razdoblje  01. 01. do 30. 06. 2021. ), predlagateljica općinska načelnica,
  3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine Jasenovac, predlagateljica općinska  načelnica,
  4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu  i financijsko m poslovanju Centra za pomoć i njegu Jasenovac za 2020. godinu, izvjestitelj privremena ravnateljica,
  5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Narodne knjižnice i čitaonice Jasenovac za 2020. godinu, izvjestitelj privremena ravnateljica,
  6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o. za 2020. godinu, izvjestitelj direktorica,
  7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju KOMUNALNIH SERVISA JASENOVAC d.o.o. za 2020. godinu, izvjestitelj direktor,
  8. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice općine Jasenovac za 2020. godinu, izvjestitelj predsjednik.

Vijećnička pitanja postavili su vijećnici:  Marina Katušić, Kristina Matoš, Denis Dimitrić i Marko Kozić. Vijećnica Marina Katušić u ime stanara postavila je prvo  pitanje vezano uz slab pritisak vode u stambenoj zgradi u Jasenovcu na adresi Trg kralja P. Svačića 21,  a drugo pitanje vezano uz problem čagljeva kojih  slobodno šeću, a nalazimo se u Parku prirode,  te ju zanima da li su lovci napravili kakav plan kako ih zaustaviti?

Vijećnica Kristina Matoš postavila je pitanje vezano uz loše stanje državne ceste Krapje - Puska, a drugo pitanje bilo je vezano uz pitanje prebrze vožnje kroz naselje Pusku kod škole, te da li postoji mogućnost postavljanja „ležećih“ policajaca?

Vijećnik Denis Dimitrić  postavio je prvo pitanje kada se planiraju „pokrpati“ rupe na asfaltu u Jasenovcu , a drugo pitanje  što je sa vrtićem i otvaranjem  jasličke skupine u Dječjem vrtiću kao što je bilo najavljeno otvaranje za ovu jesen?

Vijećnik Marko Kozić postavio je pitanje loše  makadam lokalne ceste  sa D 232 – Trebež.

Na  pitanja vijećnika  odgovarala je  načelnica Marija Mačković. Na pitanja oko problema  slabog pritiska na višem katu zgrade uključila se i direktorica JKP „JASENOVAČKA VODA“ Andea Spahija. Također kod odgovora na postavljanje „ležeći policajaca“ na državnoj cesti uključio se i predsjednik vijeća ukazujući da postoje određena pravila  za državne ceste.

IMG 20211029 WA0011 50

Uvodno obrazloženje o Polugodišnjem izvještaju o Izvršenju proračuna Općine Jasenovac i Planu razvojnih programa za razdoblje siječanj lipanj 2021. godinu, sa obrazloženjem podnijela je načelnica Marija Mačković. U obrazloženju je istaknula da je zakonom propisana obveza donošenje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna, te je naglasila da je kao načelnik dužna podnijeti predstavničkom tijelu Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  koji je definiran  Zakonom o proračunu.  Nakon uvodnog obrazloženja načelnice predsjednik Odbora za financije i proračun Silvije Balić podnio je Izvješće  Odbora za financije i proračun  koji je održan 27. listopada 2021. godine i zaključak Odbora je da Općinsko vijeće usvoji  Prijedlog polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Općine Jasenovac i Plana razvojnih programa za 2021. godinu ( za razdoblje 01.01.- 30. 06. 2021.) .  Nakon što je predsjednik otvorio raspravu oko navedene točke nitko se nije prijavio za raspravu. Nakon toga predsjednik je stavio točku na glasovanje, koje je Općinsko vijeće usvojilo  sa  6 glasova „ZA“ i 3 „SUZDRŽANA“ glasa .

Na dnevnom redu bile su i II. Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine Jasenovac predlagateljice Općinske načelnice Marije Mačković koja je i podnijela uvodno obrazloženje,gdje također nije bilo rasprave od strane vijećnika,  a koje je Općinsko vijeće usvojilo  sa  6 glasova „ZA“ i 3 „SUZDRŽANA“ glasa .

Jednoglasno su usvojena  Izvješća o radu Centra za pomoć i njegu, kao i Izvješće o radu Narodne knjižnice i čitaonice Jasenovac koje su podnijele privremena ravnateljica Centra za pomoć i njegu Jasminka Dragić i ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Sanja Radić Jakovljević.

Uvodna obrazloženja vezana uz Izvješća o radu i financijskom poslovanju  komunalnih poduzeća JKP JASENOVAČA VODA d.o.o. i KOMUNALNIH SERVISA JASENOVAC d.o.o. podnijeli su direktori Andrea Spahija i Darko Jugović. Nakon  dodatnih pitanja vezano uz količine isporučene pitke vode u izvješću i naplate vijećnika Denisa Dimitrić na koje je svoje viđenje argumentirao vijećnik Silvije Balić jer je logično ako se radi projekt sanacije mreže i  rekonstrukcija nove mreže da mora postojati razlika između prerađene  i naplaćene vode i obrazloženja direktorice,  Općinsko vijeće Općine Jasenovac  izvješća je usvojilo sa šest glasova „ZA“ i tri „SUZDRŽANA“ glasa.

IMG 20211029 WA0010 50

Izvješće „Komunalnih servisa“ d.o.o. nakon  uvodnog obrazloženja direktora Darka Jugović , na koje nije bilo rasprave također je usvojeno sa šest glasova „ZA“ i tri „SUZDRŽANA“ glasa.

Obrazloženje vezano uz Izvješće o radu i financijskom poslovanju za Vatrogasnu zajednicu Općine Jasenovac podnio je predsjednik Danijel Kušan i Općinsko vijeće Izvješće je jednoglasno usvojilo.

Nakon iscrpljenog dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća Dubravko Bradašić zaključio je sjednicu u 17,43 sati.

IMG 20211029 WA0004 1 50