O B A V I J E S T

JAVNO OTVARANJE PONUDA PRISTIGLIH NA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA  U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE JASENOVAC

Prezentacija1