Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

Saziv Općinskog vijeća

  Predsjednik Općinskog vijeća saziva 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Jasenovac koja će se održati 28. lipnja 2022. godine (utorak) s početkom u 19,00 sati u Vijećnici Općine Jasenovac.

Saziv page 0001

Saziv page 0002