Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

Općina sufinancira radne bilježnice učenicima OŠ Jasenovac

 Odlukom općinske načelnice,  Općina Jasenovac kao i prethodnih godina sufinancirat će obvezne radne bilježnice za sve učenike OŠ Jasenovac za školsku godinu 2022./2023.

Roditelji mogu naručiti radne bilježnice u knjižari „Tip“ Novska. Roditelji će preuzeti radne bilježnice u spomenutoj knjižari, koja će ispostaviti račun na Općinu Jasenovac.

Roditelji koji su naručili radne bilježnice na neki drugi način, mogu se obratiti sa računom u Jedinstveni upravni odjel Općine Jasenovac, temeljem kojega će im se refundirati troškovi za obvezne radne bilježnice.