Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

POZIV NA PODNOŠENJE PRIJAVA ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE SUŠE

Temeljem Odluke Župana Sisačko –moslavačke županije od 05. rujna 2022. godine o proglašenju prirodne nepogode suše na području Općine Jasenovac zbog visokih temperatura i izostanka potrebnih količina padalina tijekom razdoblja od 16. svibnja do 22. kolovoza 2022. godine, čime su nastale velike štete na poljoprivrednim kulturama, pozivamo poljoprivredne proizvođače da prijave štetu od navedene prirodne nepogode za stradale kulture na području općine Jasenovac.

Rok za prijavu šteta je 8 (osam) dana od dana objave ove obavijesti odnosno 13. rujna 2022. godine, zaključno do 14,00 sati

Prijave se podnose na propisanom obrascu.

  • Štetu u poljoprivredi mogu prijaviti svi poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika.
  • Prijava štete od prirodnih nepogoda obavezno sadržava MIBPG poljoprivrednog proizvođača te ARKOD oznaku površine za koju se šteta prijavljuje ili broj katastarske čestice

U prijavi je potrebno navesti površinu (u ha) i postotak štete za ratarsku kulturu.

Informacije u svezi s prijavom štete mogu se dobiti u Općini Jasenovac radnim danom od 7,30 do 15,30 sati, na kontakt telefon 044/672 488 ili 672-005.

OBRASCI:

Odluka_o_proglašenju_prirodne_nepogode.pdf

OBRAZAC_PN.docx