Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

Gostovanje u Brodskom Stupniku

Udruga za očuvanje kulturne baštine Jasenovac gostovala je u subotu 15.listopada na 5.susretima pjevačkih skupina "Drum, Drumila..." u Brodskom Stupniku gdje se predstavila sa tri prigodne pjesme.

FB IMG 1666078581799 50

 

FB IMG 1666078577372 50