Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

Udruga za očuvanje kulturne baštine Jasenovac obnovila zavičajne jasenovačke muške narodne nošnje

Nakon javljanja na Natječaj za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u 2022. godini Svjetlo na zajedničkom putu koje raspisuje Hrvatska elektroprivreda d.d i nakon provjere valjanosti prijava, proveden je postupak procjene prijava i donošenja odluke o dodjeli sredstava. 

Naša Udruga je odabrana za sufinanciranje projekta „Obnova zavičajne jasenovačke muške narodne nošnje“ u iznosu od 6000,00 kn.

Iznos smo utrošili prema troškovniku Projekta i sada Udruga raspolaže sa 5 novih muških narodnih nošnji.

Muški članovi Udruge sa ponosom će moći prikazivati nošnju na smotrama i manifestacijama.

Uz Hrvatsku elektroprivredu d.d i Općina Jasenovac je sufinancirala projekt obnove muških narodnih nošnji.

IMG 20221024 WA0006