Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

Javni poziv za prijavu krajnjih korisnika projekta "Radim, pomažem, učim - faza III"

J A V N I P O Z I V

za prijavu korisnicima programa pružanja usluga potpore i podrške osobama starije životne dobi u nepovoljnom položaju u sklopu projekta „Radim, pomažem, učim – faza III“, UP.02.1.1.16.0435 iz „ZAŽELI - Program zapošljavanja žena - faza III“ financiranog iz sredstava Europskog socijalnog fonda
Javni poziv se upućuje osobama starije životne dobi (osobe u dobi od 65 godina i više) i osobama u nepovoljnom položaju za iskaz interesa za prikupljanja podataka i utvrđivanja potreba te primanje usluga potpore i podrške osiguranu kroz provedbu projekta „Radim, pomažem, učim – faza III“, iz programa „ZAŽELI - Program zapošljavanja žena - faza III“ - financiranog iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

  1. Prijaviti se mogu:

a) starije osobe (osobe u dobi od 65 godine i više),

b) osobe u nepovoljnom položaju kojima je potrebna pomoć u kućanstvu (nemoćne osobe),

c) osobe s invaliditetom.

Korisnici moraju imati prebivalište na području općine Jasenovac koje obuhvaća sva naselja Općine Jasenovac.
Napomena: Osobe kojima je predmetna usluga potpore i podrške osigurana iz sredstava Državnog proračuna ili drugog javnog izvora, ne može biti korisnik potpore i podrške unutar programa „ZAŽELI - Program zapošljavanja žena - faza III“, projekta „Radim, pomažem, učim – faza III“ - financiranog iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

       2. Usluge koje će se pružati korisnicima:

• pomoć u obavljanju svakodnevnih kućanskih poslova,
• održavanje čistoće stambenog prostora /domova krajnjih korisnika i okućnice,
• dostava namirnica,
• pomoć pri oblačenju i svlačenju,
• pomoć u održavanju osobne higijene,
• podrška korisnicima kroz razgovor i druženje te uključivanje u društvo,
• pomoć i posredovanje u ostvarivanju različitih prava (dostava i plaćanje računa, dostava lijekova i pomagala i slično),
• pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima,
• priprema ogrjevnog drveta
• ostali poslovi po nalogu poslodavca, a prema potrebi korisnika.

      3. U prijavi je potrebno priložiti sljedeće dokumente:


• preslika osobne iskaznice
• popunjen obrazac prijave za korisnike usluga potpore i podrške osobama starije životne dobi u nepovoljnom položaju u sklopu projekta ZAŽELI - Program zapošljavanja žena - faza III „Radim, pomažem, učim – faza III“ - financiranog iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

      4. Način i rok za podnošenje prijave:

Prijave se dostavljaju putem obrasca u zatvorenoj kuverti poštom na adresu:
Općina Jasenovac
Trg kralja Petra Svačića 19
44324 Jasenovac
s naznakom: „ZAŽELI - Program zapošljavanja žena - faza III“, „Radim, pomažem, učim – faza III“ - financiran iz sredstava Europskog socijalnog fonda

ili osobno na adresu Općina Jasenovac, Trg kralja Petra Svačića 19, 44324 Jasenovac.

Obrazac za prijavu korisnika može se preuzeti ovdje: Obrazac_prijave_za_krajnje_korisnike.docx

Prijave se podnose do 20. 12. 2022.

ESF banner 768x268