Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

POTPISANI UGOVORI ZA SANACIJU NERAZVRSTANIH CESTA U JASENOVCU I OBJAVLJENA JAVNA NABAVA ZA SANACIJU KOLNIČKOG ZASTORA LOKALNE CESTE NASELJA VIŠNJICE

Proveden postupak za korištenje 4,3 mil Kn iz Fonda solidarnosti, za nerazvrstane ceste na području općine Jasenovac


Nakon potpisanog Ugovora sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture za sanaciju nerazvrstanih cesta iz Fonda solidarnosti u iznosu od 4,3 mil. kuna Izrađeni su troškovnici cesta i sva dokumentacija za Javnu nabavu.
U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je javna nabava za sanaciju nerazvrstanih cesta u naselju Jasenovac za pet grupa sa ukupnom procijenjenom vrijednosti preko 1.600.000,00 kn.

GRUPA 1 Kolodvorska ulica vrijednost radova 55.347,22€ (417.013,65 kn)
GRUPA 2 Ulica Bana Patra Berislavića 50.845,74€ (383.097,30 kn)
GRUPA 3 Ulica Josipa Kozarca 66.099,20€ (498.024,45 kn)
GRUPA 4 Ulica Braće Radić 104.826,66€ (789.816,45 kn)
GRUPA 5 Ulica Sv. Roka 12.604,51€ (94.968,75 kn)

Izvođač radova za GRUPE 1-4 je STRABAG d.o.o., a za GRUPU 5 je CESTE SISAK d.o.o.
Potpisani Ugovori sa izvođačima radova. Ukupna vrijednost za sve grupe radova iznosi 289.723,33€ (2.182.920,43 kn)

Za lokalnu cestu Višnjica u dužini 1,2 km izrađen je i plaćen Izvedbeni projekt. Cesta će biti kompletno obnovljena kao i bankine.
Procijenjena vrijednost radova za istu je 282.035,97 € (2.125.000,00 kn) Javna nabave objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 26. siječnja 2023. Svi radovi za koje su dobivena sredstva iz Fonda solidarnosti trebali bi biti dovršeni do svibnja 2023.

20230201 142735 1 1200x800